Medlemsavgift

Medlemsavgift per familj 100 kr

Deltagaravgift 400 kr

Deltagaravgift menas att man deltar i någon aktivitet som Solberga GIF anordnar t.ex seriespel i fotboll

För ungdomar gäller denna avgift när man börjar med seriespel.

Avgiften betalas in på bankgiro: 5344-4915 Märk inbetalning med medlemsavgift och för vilka det gäller