Medlemmar i Styrelsen

Ordförande Bengt-Olof Swärd
Kassör Emma Pålsson
Sekreterare Monika Swärd