Aktivitets avgift 600 kr

Aktivitets avgift menas att man deltar i någon aktivitet som Solberga GIF anordnar t.ex seriespel i fotboll

För ungdomar gäller denna avgift när man börjar med seriespel.

Avgiften betalas in på bankgiro: 5344-4915 Märk inbetalning med medlemsavgift och för vilka det gäller